New Password Rating: 0%
Hướng dẫn tạo mật khẩu an toàn
Sử dụng cả chữ thường và in hoa
Phải có thêm ký tự đặc biệt(# $ ! % & etc...)
Không sử dụng mật khẩu dễ đoán như 123456 - abc123...
Mã số thuế công ty
Chứng Minh Nhân Dân (9-12 số)

Xin vui lòng nhập các ký tự bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào ô tương ứng, điều này là bắt buộc để ngăn chặn việc gửi tự động.

  Quy định sử dụng

Powered by WHMCompleteSolution