Hướng dẫn cấu hình SSL cho một domain

Hướng dẫn cấu hình SSL cho một domain


Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách cấu hình SSL trên hệ thống Proxy của Vietnix.

- Bước 1: Trong tab "DỊCH VỤ" chọn "Dịch vụ đang sử dụng".- Bước 2: Trong phần "Dịch vụ đang sử dụng" làm theo các bước sau để tìm kiếm dịch vụ proxy đang sử dụng.

  1. Gõ tên dịch vụ cần cấu hình vào ô tìm kiếm.
  2. Click chọn dịch vụ cần cấu hình được hiển hiện thị sau khi tìm kiếm.- Bước 3: Trong phần "Quản lý dịch vụ", chọn tên miền cần cấu hình trong mục "Cấu hình SSL".- Bước 4: Trong phần "Cấu hình SSL",

  1. Chọn mode "Bật" hoặc "Tắt" để Bật/Tắt cấu hình SSL trên tên miền.
  2. Điền thông tin Certificate vào khung "SSL Certificate".
  3. Điền thông tin Private Key vào khung "SSL Private Key".
  4. Điền thông tin CA vào khung "SSL Certificate Authority (optional)" (phần này có thể bỏ trống hoặc điền vào nếu nhà cung cấp SSL yêu cầu)
  5. Click vào dấu tick để apply các cấu hình vừa cài đặt.* Lưu ý:

- Mọi sửa đổi cần tối thiểu 5 phút để có hiệu lực.
- Cấu hình SSL vẫn được save lại nếu chọn mode "Tắt" SSL.

Cảm nhận?

 In

Xem thêm

Hướng dẫn thêm/sửa/xóa domain

Hướng dẫn thêm/sửa/xoá domain Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách để:  * Thêm một domain...

Hướng dẫn cấu hình chặn hoặc cho phép một hoặc nhiều IP

Hướng dẫn cấu hình chặn hoặc cho phép một hoặc nhiều IPBài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách...

Hướng dẫn kiểm tra và thống kê lưu lượng cho một domain

Hướng dẫn kiểm tra thống kê lưu lượng cho một domain Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách...

Giới thiệu về dịch vụ Web Proxy

Powered by WHMCompleteSolution