Hướng dẫn thêm/sửa/xóa domain

Hướng dẫn thêm/sửa/xoá domain

Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách để:
  * Thêm một domain trên hệ thống Proxy của Vietnix
  * Sửa một domain trên hệ thống Proxy của Vietnix.
  * Xoá một domain trên hệ thống Proxy của Vietnix.


- Bước 1: Trong tab "DỊCH VỤ" chọn "Dịch vụ đang sử dụng".( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)


- Bước 2: Trong phần "Dịch vụ đang sử dụng" làm theo các bước sau để tìm kiếm dịch vụ proxy đang sử dụng.

  1. Gõ tên dịch vụ cần cấu hình vào ô tìm kiếm.
  2. Click chọn dịch vụ cần cấu hình được hiển hiện thị sau khi tìm kiếm.


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

- Bước 3: Trong phần "Quản lý dịch vụ", chọn tab "Quản lý tên miền" trong mục "Quản lý".


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

* Thêm một domain

- Bước 1: Người dùng cần thêm bản ghi TXT record được tạo ra khác nhau như hình để xác thực.


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Thêm TXT record vào trang quản trị DNS của người dùng: Người dùng cần trỏ TXT về tên miền với cú pháp _vn$uid.$root_domain tương ứng.
- Ví dụ: Người dùng cần trỏ TXT record về tên miền "webproxy.vietnix.vn".
  + $root_domain: vietnix.vn.
  * Lưu ý: root_domain là domain chính của người dùng (không bao gồm subdomain). Ví dụ ở domain www.vietnix.vn thì vietnix.vn sẽ là root_domain, webproxy.vietnix.vn tương ứng với vietnix.vn là root_domain, vietnix.vn sẽ tương ứng với vietnix.vn là root_main.
  + $uid: Ở hình trên có TXT record được VIETNIX cung cấp với nội dung "service=vietnix-proxy; uid=323". Ta có uid sẽ là 323.

  * Lưu ý 1: Mỗi nhà cung cấp có một giao diện quản trị DNS khác nhau, nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, khách hàng có thể gửi ticket để liên hệ kỹ thuật Vietnix hỗ trợ.
  * Lưu ý 2: Mỗi TXT record đều được áp dụng cho các subdomain tương ứng với mỗi $root_domain (tức là người dùng chỉ cần trỏ TXT record một lần duy nhất với mỗi $root_domain).


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Bước 2 Trong phần "Thêm tên miền",
  1. Khách hàng điền thông tin "tên miền" và "IPv4" vào ô tương ứng.
  2. Click vào dấu "+" để thêm tên miền.


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

- Sau khi apply tên miền vào hệ thống,
  1. 1 popup sẽ xuất hiện để báo tên miền đã được thêm thành công.
  2. Tên miền sau khi được thêm sẽ hiển thị trong phần "Thay đổi cấu hình tên miền".


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Bước 3: Để hoàn tất điều hướng traffic qua proxy của VIETNIX, quý khách cần trỏ CNAME về domain "wdroguysyx.vietnixcdn.net".


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

* Sửa một domain

- Để sửa một tên miền trên hệ thống webproxy của Vietnix, trong phần "Thay đổi cấu hình tên miền":
  1. Điền thông tin cần sửa trên tên miền vào ô tương ứng.
  2. Click vào biểu tượng dấu tick để apply cấu hình sau khi sửa.


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

* Xoá một domain

- Để xoá một tên miền trên hệ thống webproxy của Vietnix, trong phần "Thay đổi cấu hình tên miền", click vào biểu tượng dấu "x" tương ứng với tên miền cần xoá.


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

- Để hoàn tất xoá tên miền, quý khách cần xoá record CNAME "wdroguysyx.vietnixcdn.net" với tên miền tương ứng.


Lưu ý:

- Mọi sửa đổi cần tối thiểu 5 phút để có hiệu lực.
Số lượng tên miền thêm vào không được vượt quá số lượng tên miền khách hàng đăng ký.
Nếu tên miền chưa được thêm vào record TXT thì sẽ xuất hiện popup báo lỗi trên hệ thống của Vietnix và thao tác không thành công.

Cảm nhận?

 In

Xem thêm

Giới thiệu về dịch vụ Web Proxy

Hướng dẫn kiểm tra và thống kê lưu lượng cho một domain

Hướng dẫn kiểm tra thống kê lưu lượng cho một domain Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách...

Hướng dẫn cấu hình chặn hoặc cho phép một hoặc nhiều IP

Hướng dẫn cấu hình chặn hoặc cho phép một hoặc nhiều IPBài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách...

Hướng dẫn cấu hình SSL cho một domain

Hướng dẫn cấu hình SSL cho một domainBài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách cấu hình SSL trên...

Powered by WHMCompleteSolution