Chổ đặt máy chủ

Colocation ODS

Dịch vụ đặt máy chủ tại Data Center ODS

Đường truyền trong nước 100 Mbps

Đường truyền quốc tế 4 Mbps

Băng thông không giới hạn

Colocation Viettel IDC

Dịch vụ đặt máy chủ tại data center Viettel IDC Bình Dương

Đường truyền trong nước 100 Mbps

Đường truyền quốc tế 10 Mbps

Băng thông không giới hạn

Colocation FPT

Dịch vụ thuê chổ đặt máy chủ tại FPT Data Center - Tier 3

Đường truyền trong nước 100 Mbps

Đường truyền quốc tế 10 Mbps

Băng thông không giới hạn

Colocation VNPT/VDC

Dịch vụ thuê chổ đặt máy chủ tại VNPT/VDC Data Center - Tier 3

Đường truyền trong nước 100 Mbps

Đường truyền quốc tế 10 Mbps

Băng thông không giới hạn

Powered by WHMCompleteSolution