Dịch vụ Cloud

Public Cloud Server

Cấu hình mặc định đã bao gồm
- 1 Public IP & 1 Local IP
- 1 CPU
- 1GB RAM
- 20GB SSD

Powered by WHMCompleteSolution