SSL Certificates

Comodo PositiveSSL

- Xác thực DV
- Hỗ trợ 1 tên miền
- Mã hóa 128/256 bit
- Hiển thị https xanh

Comodo PositiveSSL Wildcard

- Xác thực DV
- Hỗ trợ subdomain Unlimited
- Mã hóa 128/256 bit
- Hiển thị https xanh

PositiveSSL EV

- Xác thực EV
- Hỗ trợ 1 tên miền
- Mã hóa 128/256 bit
- Hiển thị TÊN TỔ CHỨC XANH

Powered by WHMCompleteSolution