Game Proxy Firewall

Shared Proxy 1
 • 200 Mbps Băng thông chống tấn công
 • 300
  User Connections (Max)
 • Yes
  Clear Blocked IP
 • 30 mins
  Blocked Time
Shared Proxy 2
 • 300 Mbps Băng thông chống tấn công
 • 600
  User Connections (Max)
 • Yes
  Clear Blocked IP
 • 30 mins
  Blocked Time
Dedicated Proxy 2

Dịch vụ proxy bằng máy chủ vật lý 8 core CPU - 16 GB RAM

 • 1 Gbps Băng thông chống tấn công
 • Unlimited
  User Connections (Max)
 • Yes
  Clear Blocked IP
 • Yes
  Allow IP Tool
 • Yes
  Block IP Tool
 • Custom
  Blocked Time
 • 5
  Backend IP

Powered by WHMCompleteSolution